Johannes 3


Christ talking with Nicodemus at night (Christ...

Image via Wikipedia

Johannes 3

Jezus leert Nicodemus
1 Nu was er een Farizeeër, een man wiens naam was Nicodemus, die lid was van de Joodse Raad uitspraak. 2 Hij kwam tot Jezus ‘s nachts en zei: “Rabbi, wij weten dat je een leraar die is van God komen. Want niemand kon uitvoeren de borden je doet als God niet met hem. ”
3 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig ik je vertellen, niemand kan het koninkrijk van God zien, tenzij ze worden wedergeboren. [A] ”

4 “Hoe kan iemand geboren worden als ze oud zijn?” Nicodemus vroeg. “Voorzeker, zij kunnen niet in een tweede keer in de baarmoeder van hun moeder om geboren te worden!”

5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig ik je vertellen, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij zij zijn geboren wordt uit water en de Geest. 6 Flesh geeft geboorte aan vlees, maar de Geest [b] baart geest. 7 U niet verbaasd zijn dat ik het zeg, ‘Je [C] moet wederom geboren worden. “8 De wind blaast waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je kunt niet zeggen waar het vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen uit de Geest geboren. “[D]

9 “Hoe kan dit?” Nicodemus vroeg.

10 “U bent van Israël leraar,” zei Jezus, “en je begrijpt het niet deze dingen? 11 Zeer goede ik je vertellen, spreken we van wat we weten, en we getuigen van wat we gezien hebben, maar je nog mensen die niet accepteren ons getuigenis. 12 Ik heb tot u gesproken van de aardse dingen en je het niet gelooft, hoe dan zal je geloven als ik spreek van de hemelse dingen? 13 Niemand heeft ooit gegaan naar de hemel behalve degene die uit de hemel is-de Zoon des mensen. [E] 14 Net zoals Mozes de slang in de woestijn, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, [f] 15 opdat iedereen die gelooft eeuwig leven hebbe in hem. “[g]

16 Want alzo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld om de wereld te veroordelen, maar om de wereld door hem te redden. 18 Wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat zij niet geloofd hebben in de naam van Gods enige Zoon. 19 Dit is het verdict: Light heeft in de wereld gekomen, maar de mensen hebben de duisternis in plaats van licht, want hun daden waren slecht. 20 Een ieder die kwaad doet, haat het licht, en zal niet in het licht te komen uit angst dat hun daden zullen worden blootgesteld. 21 Maar wie leeft bij de waarheid komt naar het licht, zodat het duidelijk te zien dat wat ze hebben gedaan is gedaan in de ogen van God.

About brakeman1

Using every tool reaching out to those who seek the shinning light Jesus Christ gives to those who have faith. Keeping uninformed aware of bable with truth and meaning
This entry was posted in Discipleship. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s