בלעם ואת התחת


The Tetragrammaton Yahweh intended to be prono...

Image via Wikipedia

בלעם ואת התחת
מספרים 22

מלאך ה ‘עומד בדרכו של בלעם.

ישראל צריכה להילחם את דרכם אל הארץ המובטחת, ועל אלוהים לעתים קרובות כל כך נתן להם ניצחון בקרב, כי העמים מסביב פחדו מהם.
סיחון מלך האמרי ועוג מלך הבשן, הן יצאו עם צבאות נגדם; אבל ישראל התגבר עליהם, השתלטו על השטחים שלהם.

צבא מנצח אחר כך השליך את אוהליהם בערבת מואב; ו בלק, מלך של מדינה זו, מחשש שהוא ואנשיו צריך להיות גם נהרס, נשלח אל בלעם, שהיה נביא (כלומר, אחד שאלוהים מראה דברים הולכים לקרות), לבוא לבטא קללה על בני ישראל, אשר עשוי למנוע את לקיחת ממלכתו ממנו.

בלעם בתחילה סירב לקלל את ישראל, שכן ידע, כי אלוהים בירך אותם. אבל בלק ויעתר לו, והבטיח לו כבוד ועושר; ועל בלעם האחרון הסכים.

לכן, בבוקר, הוא ויחבש והלכתי איתם. אבל אלוהים היה כועס עליו על המבקשים עושר של בלק בהצטיינות, ושלח מלאך כדי לעמוד בדרכו ומתנגדים לו.

אלוהים, מי יכול לעשות מה שהוא יהיה, אפשרה את התחת, שעליה בלעם רכבו, כדי לראות את אנג ‘ל; והיא פנתה הצדה כדי למנוע אותו. עבור הורים הזה שלה הכה אותה. אבל שוב המלאך עמד לפניו בנתיב שבו היה שם קיר בצד אחד, ואת התחת, לראות אותו, מנסה להסיט כמו קודם, מרוסק רגל בלעם אל הקיר.

ואז בלעם הכה אותה שוב. אבל קצת רחוק יותר על המלאך עמד לפניהם בפעם השלישית; ואת התחת, לראות אותו, נפל תחת בלעם, מי בכעס פגע בה עם הצוות שלו. אלוהים עכשיו גרמו להפליא את התחת לדבר; והיא ביקשה בלעם מדוע הוא היכה אותה.

אז אלוהים עשה בלעם עצמו רואה את המלאך ניצב עם חרב שלופה בידו; ואת בלעם השתחווה לפניו ארצה מאוד. המלאך הוכיח בלעם עבור בולט את התחת שלו, ואמר לו כי מאחר שהוא לא רצה לעשות את מה שאלוהים לא יהיה, היה אלוהים שלח את המלאך שלו להתנגד לו בדרך; ו, היו לא בתחת פנה הצידה, הוא היה הרוג.

בלעם מכן הודה שהוא עשה טעות, והציע לחזור. המלאך, לעומת זאת, וביקש ממנו להמשיך את בלק, אבל להיזהר לדבר רק על מה אלוהים צריך הצעת לו לומר.

אז בלעם המשיך: וכשהוא ראה את כל המאהל של בני ישראל מותח הרבה לפניו, על ידי הפקודה של אלוהים הוא בירך את האנשים בלק שלחה לו לקלל.

About brakeman1

Using every tool reaching out to those who seek the shinning light Jesus Christ gives to those who have faith. Keeping uninformed aware of bable with truth and meaning
This entry was posted in Discipleship. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s