Η Ευλογία


Η Ευλογία

Ο Κύριος να ευλογεί εσένα, και να διατηρήσουν σου.

Ο Κύριος κάνει το πρόσωπό του να λάμπει πάνω σου,

και να είναι ευγενικό σοι.

Ο Κύριος σηκώσει όψη Του πάνω σου,

και να σου την ειρήνη. Αμήν.

About brakeman1

Using every tool reaching out to those who seek the shinning light Jesus Christ gives to those who have faith. Keeping uninformed aware of bable with truth and meaning
This entry was posted in Discipleship. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s