Herrens bön


Herrens bön

Fader vår som är i himmelen, Helgat varde ditt namn, ditt rike, din vilja ske på jorden så som i himlen, giv oss i dag vårt dagliga bröd, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem som syndar mot oss, och inled oss ​​icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo; För riket är ditt och makten och härligheten, i evighet. Amen.

About brakeman1

Using every tool reaching out to those who seek the shinning light Jesus Christ gives to those who have faith. Keeping uninformed aware of bable with truth and meaning
This entry was posted in Discipleship. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s