האדון של תפילה


האדון של תפילה

אבינו, אשר שבשמיים, יתקדש שמך; Thy הממלכה לבוא; Thy ייעשה על פני כדור הארץ כפי שהוא בשמיים; תן לנו היום את לחם חוקנו, וסלח לנו העבירות שלנו, כשם שאנו מוחלים לאלה הסגת גבול נגד מי לנו; להוביל אותנו לתוך לא פיתוי, אלא לגאול אותנו מן הרע; לקבלת בעיניך היא ממלכה, את הכוח, ואת התהילה, לעלם ועד. אמן.

About brakeman1

Using every tool reaching out to those who seek the shinning light Jesus Christ gives to those who have faith. Keeping uninformed aware of bable with truth and meaning
This entry was posted in Discipleship. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s