Πιεστικής πρόσκλησης προς τα ΠΡΟΣΕΥΧΗ


Stained glass at St John the Baptist's Anglica...

Image via Wikipedia

Πιεστικής πρόσκλησης προς τα ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Σήκω, αγαπητή ψυχή, και προσεκτικά αντικατοπτρίζει το ποιος είναι με ποιον είσαι speakest και ενώπιον των οποίων συ standest όταν prayest χιλ.. Ιδού, εσύ speakest με τον Θεό, σου τσάι και standest παρουσία Του, την αιώνια Μεγαλειότατε, την οποία παρακολουθούν χιλιάδες φορές χιλιάδων αγίων αγγέλων και αψίδα-αγγέλους. Ως εκ τούτου, O Christian, εισελθε εις την ντουλάπα της ψυχής σου, και προσέξτε, μήπως failest εσύ να θέσει από σένα όλα νωθρότητα της καρδιάς, και liftest μέχρι τον Θεόν σου μία όψη απαλλαγμένη από ευθύνες. Στη συνέχεια μαραίνονται απόλαυση εσύ ​​στον Κύριο και να έχει εξουσία μαζί Του, και να επικρατήσει. Yea, βλασταίνετε κατακτήσει την ακαταμάχητη Θεό και να φέρουν μακριά την ευλογία δια του Ιησού Χριστού. Αμήν.

About brakeman1

Using every tool reaching out to those who seek the shinning light Jesus Christ gives to those who have faith. Keeping uninformed aware of bable with truth and meaning
This entry was posted in Discipleship. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s